KOSMOGRAM czyli Twoja mapa nieba

CZY JEST CI POTRZEBNY KOSMOGRAM ??? 

ABSOLUTNIE NIE !!!! Jeśli jest Ci dobrze tak jak jest, jeśli nie chcesz rozwoju, jeśli nie chcesz się dowiedzieć dlaczego w Twoim życiu pewne rzeczy “dzieją się same” a inne “sypią parami” … jeśli wolisz marudzić zamiast w końcu zacząć żyć w zgodzie z sobą… absolutnie nie zamawiaj kosmogramu !!!

Kosmogram, inaczej nazywany horoskopem urodzeniowym, jest niczym mapa skarbów prowadząca do głębszego zrozumienia siebie. Zawiera w sobie pozycje Słońca, Księżyca, planet oraz innych ciał niebieskich w momencie naszego urodzenia, co ma kluczowe znaczenie dla naszego życia, charakteru, relacji, a także potencjalnych wyzwań i sukcesów. Wiedza o własnym kosmogramie to klucz do odkrycia naszych najgłębszych pragnień, talentów oraz możliwości rozwoju.

KOSMOGRAM JEST JAK ODCISK TWOJEGO ŻYCIA NA NIEBIE! 

Dlaczego warto znać swój kosmogram?

Kosmogram to coś więcej niż zwykły horoskop. To jak instrukcja obsługi do samochodu, którego nikt Ci nigdy formalnie nie przekazał… Znajomość kosmogramu otwiera przed Tobą drzwi do samopoznania, do zrozumienia, dlaczego “włącza Ci się tryb sportowy” w najmniej oczekiwanych momentach, albo dlaczego czasem “zacinają się biegi”, kiedy chcesz iść naprzód.

Zaskakująca precyzja kosmogramów…

To trochę jak odkrycie, że Twoje życie było pisane przez znanego autora bestsellerów, a Ty dopiero teraz zauważyłeś dedykację na pierwszej stronie. Kosmogramy z niezwykłą dokładnością odzwierciedlają nasze pragnienia, talenty i wyzwania, czasem z taką precyzją, że aż trudno uwierzyć, iż wszystko to dzieje się “pod dyktando” planet…

Często jesteśmy zdumieni dokładnością, z jaką kosmogram odzwierciedla naszą osobowość i życiowe ścieżki. To, co może wydawać się zbiorem abstrakcyjnych symboli i położeń planet, w rzeczywistości mówi o nas więcej, niż moglibyśmy przypuszczać. Kosmogramy pokazują, jak wielki wpływ mają na nas ciała niebieskie, a ich analiza pozwala na głębsze zrozumienie siebie i innych.

Zaskakująca precyzja, z jaką kosmogramy odzwierciedlają naszą osobowość i życiowe ścieżki, ma jeszcze głębszy wymiar, kiedy uwzględnimy wpływ społeczeństwa na nasz rozwój. Fakt, że ciała niebieskie mogą mieć tak wielki wpływ na nas, jest jeszcze bardziej fascynujący, gdy dostrzeżemy, jak często nasze wrodzone cechy są przytłumiane lub zmieniane przez otoczenie, w którym dorastamy.

Społeczeństwo, wychowanie przez rodziców, system edukacji – wszystkie te elementy mają potężny wpływ na kształtowanie nas jako osób. Rodzice i opiekunowie, dążąc do najlepszego przygotowania nas do życia w społeczeństwie, często nieświadomie kierują nas z dala od naszych naturalnych predyspozycji urodzeniowych, kształtując nas w sposób, który uważają za najbardziej akceptowalny i “bezpieczny”. Szkoła, z kolei, promuje pewien zestaw wartości i umiejętności, często nie zostawiając miejsca na rozwijanie indywidualnych talentów i zainteresowań, które nie wpisują się w standardowy program nauczania.

W rezultacie, dorastamy, starając się spełniać społeczne normy i oczekiwania, niejednokrotnie oddalając się od naszych prawdziwych ja. Nasze wrodzone talenty i predyspozycje mogą zostać zapomniane lub zepchnięte na drugi plan w próbie bycia akceptowanym przez innych. To prowadzi do sytuacji, w której wielu z nas traci kontakt ze swoją prawdziwą naturą, co może prowadzić do frustracji, poczucia niespełnienia i poszukiwania celu w życiu.

Tutaj właśnie kosmogramy mogą zaskoczyć swoją wartością. Przez dokładne odzwierciedlenie naszych wrodzonych cech i potencjałów, oferują szansę na ponowne odkrycie siebie. Wiedza o tym, w czym jesteśmy naturalnie dobrzy i do czego mamy predyspozycje, może być nieocenionym wsparciem w drodze do wyzwolenia się z nałożonych przez społeczeństwo ograniczeń. Dzięki zrozumieniu naszego kosmogramu, mamy możliwość świadomego rozwijania naszych talentów i pasji, co może prowadzić do głębszego zrozumienia siebie, autentycznego życia w zgodzie z naszą prawdziwą naturą i, ostatecznie, do większego poczucia szczęścia i spełnienia.

W ten sposób, kosmogramy nie tylko ujawniają głębię naszych osobowości, ale mogą także stać się narzędziem emancypacji od społecznych konstrukcji i ograniczeń, pomagając nam żyć pełniej i bardziej autentycznie.

Dlaczego pomijamy kosmogramy w naszym życiu?

W dzisiejszym szybkim świecie, gdzie dominuje racjonalne myślenie i technologia, łatwo jest zignorować wiedzę starożytną, taką jak astrologia. Może to wynikać z braku zrozumienia lub sceptycyzmu. Jednak coraz więcej osób odkrywa, że kosmogramy oferują cenne wskazówki, które mogą pomóc w życiowych decyzjach, rozwoju osobistym i zrozumieniu swojego miejsca w kosmosie.Astrologia, mimo że jest jedną z najstarszych form poszukiwania wiedzy i zrozumienia ludzkiej natury oraz naszego miejsca w kosmosie, często jest pomijana lub traktowana z niedowierzaniem w nowoczesnym świecie. Dlaczego?

Wpływ racjonalizmu i naukowego sceptycyzmu

Współczesna kultura mocno akcentuje znaczenie nauki i empirycznie potwierdzonych dowodów. Astrologia, choć opiera się na obserwacjach astronomicznych, jest często postrzegana jako mniej “naukowa” ze względu na swoje symboliczne i interpretacyjne aspekty. To sprawia, że ludzie wychowani w duchu racjonalizmu mogą odrzucać astrologię jako formę wiedzy, nie doceniając jej potencjału do oferowania głębokich, osobistych wglądów.

Wychowanie i kulturowe przekonania

Nasze środowisko, w którym dorastamy, i przekonania, które przyjmujemy od rodziny, szkoły, czy mediów, mają ogromny wpływ na to, jakie wartości i formy wiedzy uznajemy za ważne. W kulturach, gdzie dominuje sceptycyzm wobec tego, co nie jest bezpośrednio mierzalne lub empirycznie potwierdzone, kosmogramy i inne elementy astrologii mogą być traktowane jako ciekawostki, a nie jako źródło cennych wskazówek życiowych.

Konflikt z przekonaniami religijnymi

Dla niektórych osób, astrologia może wydawać się niezgodna z ich przekonaniami religijnymi. To może prowadzić do pomijania kosmogramów i astrologii jako źródła wiedzy o sobie i świecie, nawet jeśli mogłoby to oferować pomocne perspektywy na życie i osobisty rozwój.

Edukacja i dostęp do wiedzy

Brak kompleksowej edukacji na temat astrologii i tego, jak interpretować kosmogramy, również odgrywa rolę. Wiele osób może nie wiedzieć, gdzie szukać wiarygodnych informacji o astrologii lub jak zacząć pracę z własnym kosmogramem, co sprawia, że ignorują tę dziedzinę wiedzy.

Społeczna stygmatyzacja

W niektórych kręgach społecznych, zainteresowanie astrologią może być postrzegane jako naiwne lub niepoważne. Obawa przed oceną może zniechęcać ludzi do zgłębiania tej dziedziny lub dzielenia się swoim zainteresowaniem z innymi.

Jak przełamać te bariery?

Aby w pełni wykorzystać wiedzę oferowaną przez kosmogramy, ważne jest otwarte podejście do różnych form wiedzy i zrozumienie, że różne perspektywy mogą współistnieć i wzbogacać nasze życie. Edukacja i dialog są kluczowe do przełamywania sceptycyzmu i otwierania się na głębsze zrozumienie siebie poprzez astrologię. Odkrywanie własnego kosmogramu może być początkiem fascynującej podróży do wnętrza siebie, oferując perspektywy, które mogą być nieocenione w rozwoju osobistym, duchowym i w budowaniu relacji z innymi.

jasnoczucie, szeptucha, wiedźma, karty tarota, wróżenie, rozwój duchowy, mentalny, zawodowy, osobisty, biznesowy jaka czeka mnie przyszłość, afirmacje, manifestacje, prawo przyciągania, hiopnoza, olga Ślusarczyk, dzień dobry tvn , bransoletki mocy, biżuteria z kamieni
ZAMÓW SWÓJ KOSMOGRAM

Jak pracować z kosmogramem?

Praca z kosmogramem może być niezwykle wzbogacająca. Pozwala na:

 • Zrozumienie swoich mocnych i słabych stron.
 • Optymalizację osobistego rozwoju przez skupienie się na obszarach, które wymagają uwagi.
 • Poprawę relacji z innymi, rozumiejąc lepiej dynamikę międzyludzką.
 • Nawigację przez życiowe wyzwania i zmiany, korzystając z wskazówek astrologicznych.

Jak wykorzystać kosmogram do rozwoju, wzrostu i układania relacji?

Zrozumienie położenia i wpływu planet oraz domów w kosmogramie może pomóc w lepszym zarządzaniu emocjami, rozwoju osobistym i zawodowym, a także w budowaniu głębszych i bardziej satysfakcjonujących relacji. Wiedza ta umożliwia świadome podejmowanie decyzji, które są zgodne z naszymi wewnętrznymi pragnieniami i potrzebami, prowadząc do pełniejszego i bardziej harmonijnego życia.

Oto kilka sposobów, w jaki kosmogram może wspierać Twój rozwój, wzrost i relacje:

1. Zarządzanie emocjami

 • Księżyc w kosmogramie symbolizuje nasze emocje, intuicję oraz to, co nas pociesza. Zrozumienie, w jakim znaku i domu znajduje się Twój Księżyc, może pomóc zrozumieć, jak najlepiej radzić sobie z emocjami. Na przykład, Księżyc w znaku Wodnym (Rak, Skorpion, Ryby) sugeruje głęboką emocjonalność i wrażliwość, co wymaga pracy nad akceptacją i wyrażaniem emocji w zdrowy sposób.

2. Rozwój osobisty i zawodowy

 • Słońce i Mars odzwierciedlają Twoją tożsamość, siłę życiową oraz sposób, w jaki podejmujesz działania i walczysz o swoje cele. Analiza tych planet w kosmogramie może ujawnić Twoje naturalne talenty i potencjalne obszary do rozwoju. Na przykład, Mars w Baranie może wskazywać na naturalną skłonność do bycia liderem, co można wykorzystać w karierze zawodowej.

3. Budowanie relacji

 • Wenus i VII Dom są kluczowe dla zrozumienia, jak nawiązujesz i pielęgnujesz relacje. Wenus pokazuje, co cenisz w miłości i przyjaźni, a VII Dom – typy relacji, które preferujesz. Zrozumienie tych aspektów może pomóc w budowaniu głębszych i bardziej satysfakcjonujących związków, przez świadome wybieranie partnerów, którzy odpowiadają Twoim potrzebom emocjonalnym i wartościom.

4. Świadome podejmowanie decyzji

 • Merkury odnosi się do sposobu myślenia i komunikacji. Znając jego położenie w kosmogramie, można lepiej zrozumieć, jak podejmujesz decyzje i jak najlepiej wyrażać swoje myśli. To z kolei pozwala na bardziej świadome i skuteczne podejmowanie decyzji, które są zgodne z Twoimi wewnętrznymi pragnieniami.

5. Zrozumienie i akceptacja siebie

 • Ascendent (I Dom) pokazuje, jak jesteś postrzegany przez innych i jaki wizerunek prezentujesz światu. Praca z tym aspektem Twojego kosmogramu może pomóc w lepszym rozumieniu Twojej tożsamości i w jaki sposób możesz świadomie kształtować swoje pierwsze wrażenie na innych.

6. Praca nad własnymi wyzwaniami

 • Saturn wskazuje na obszary życia, gdzie możemy napotkać trudności, ale również gdzie mamy szansę na największy wzrost. Zrozumienie, gdzie i jak Saturn manifestuje się w Twoim kosmogramie, może pomóc w identyfikacji życiowych lekcji i karmicznych wyzwań, a także w pracy nad nimi, aby osiągnąć większą dojrzałość i stabilność.

Wykorzystanie kosmogramu jako narzędzia do rozwoju, wzrostu i budowania relacji wymaga otwartości na głębsze zrozumienie siebie oraz gotowości do pracy nad osobistymi wyzwaniami. Dzięki świadomej analizie kosmogramu, możesz lepiej zrozumieć swoje miejsce w kosmosie i kierować swoim życiem w sposób bardziej harmonijny i spełniony.

zamów swój kosmogram

O CO CHODZI Z DOMAMI…PLANETAMI I ZNAKAMI ZODIAKU ??

W kosmogramie,  domy odgrywają fundamentalną rolę, stanowiąc klucz do głębszego zrozumienia naszych osobowości, pragnień, wyzwań i potencjałów. Każdy z 12 domów odpowiada różnym aspektom naszego życia, od osobowości, przez finanse, komunikację, rodzinę, miłość, zdrowie, aż po karierę, przyjaźnie i duchowość. Te astrologiczne sektory są jak scena, na której odgrywają się różnorodne scenariusze naszego życia, z planetami w rolach głównych aktorów, wpływając na sposób, w jaki te życiowe aspekty się manifestują.

Położenie planet i znaków zodiaku w domach w kosmogramie ustalane jest na podstawie dokładnej godziny i miejsca urodzenia danej osoby, co sprawia, że każdy horoskop jest unikalny. Rozkład domów w kosmogramie ukazuje, gdzie konkretnie skupiona jest energia planet, dając wgląd w to, które sfery życia będą dla nas najbardziej znaczące, gdzie możemy spodziewać się wyzwań, a gdzie sukcesów. Pozycja planet w domach wskazuje na nasze naturalne skłonności, talenty, obszary do pracy nad sobą, oraz potencjalne szanse na rozwój.

Zrozumienie, czym są domy w kosmogramie i jakie mają znaczenie, otwiera przed nami bogaty świat wiedzy na temat naszych indywidualnych ścieżek życiowych. Pozwala to na świadome kierowanie własnym życiem, lepsze rozumienie siebie i innych, a także na optymalizację naszych działań w zgodzie z naturalnymi predyspozycjami i cyklami kosmicznymi. W dalszej części, dokładniej przyjrzymy się każdemu z domów, eksplorując ich głębię i potencjał wpływu na nasze życie.

Oto opis 12 domów i najważniejszych planet

 • I Dom – Dom Ja: dotyczy osobowości, wizerunku zewnętrznego, ciała fizycznego.
 • II Dom – Dom Posiadania: odnosi się do finansów, wartości i materialnego bezpieczeństwa.
 • III Dom – Dom Komunikacji: dotyczy komunikacji, nauki, krótkich podróży.
 • IV Dom – Dom Domu i Rodziny: odnosi się do domu, rodziny, korzeni.
 • V Dom – Dom Rozrywki i Romantyzmu: dotyczy miłości, kreatywności, dzieci.
 • VI Dom – Dom Pracy i Zdrowia: odnosi się do pracy, zdrowia, codziennych rutyn.
 • VII Dom – Dom Partnerstwa: dotyczy związków, małżeństwa, otwartych wrogów.
 • VIII Dom – Dom Transformacji: odnosi się do seksualności, śmierci, odrodzenia, finansów innych.
 • IX Dom – Dom Filozofii: dotyczy podróży dalekich, edukacji wyższej, prawdy.
 • X Dom – Dom Kariery: odnosi się do kariery, statusu społecznego, celów życiowych.
 • XI Dom – Dom Przyjaźni: dotyczy przyjaźni, nadziei, marzeń, wspólnoty.
 • XII Dom – Dom Tajemnic: odnosi się do podświadomości, ukrytych wrogów, izolacji.

Najważniejsze planety:

 • Słońce: tożsamość, ego, siła życiowa.
 • Księżyc: emocje, intuicja, macierzyństwo, dom.
 • Merkury: komunikacja, umysł, nauka.
 • Wenus: miłość, piękno, harmonia.
 • Mars: energia, działanie, konflikt.
 • Jowisz: ekspansja, szczęście, optymizm.
 • Saturn: dyscyplina, ograniczenia, karmy.
 • Uran: innowacja, rebelia, zmiany.
 • Neptun: marzenia, iluzje, duchowość.
 • Pluton: transformacja, władza, odrodzenie.
jasnoczucie, szeptucha, wiedźma, karty tarota, wróżenie, rozwój duchowy, mentalny, zawodowy, osobisty, biznesowy jaka czeka mnie przyszłość, afirmacje, manifestacje, prawo przyciągania, hiopnoza, olga Ślusarczyk, dzień dobry tvn , bransoletki mocy, biżuteria z kamieni
ZAMÓW SWÓJ KOSMOGRAM
IDEALNY PRZEWODNIK DO KOSMOGRAMU

1 thoughts on “KOSMOGRAM czyli Twoja mapa nieba

 1. Magda Krzysztofik says:

  Właśnie dostałam swój kosmogram! Nie wiem czy wolno tu przeklinać ale, wcale nie mam obiecanego momentu acha czy wow ale mam moment kurwa mać! Splakalam się strasznie, potem była już tylko euforia! Do cholery jasne co ja pozwoliłam sobie wmówić na swój temat i jak prosto jest to zobaczyć na kartce a jak boli jak to dotrze a jaka to radość jak to już wiemy! Oleńko cudzie! Jak ja ci dziękuję!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *